Chiyoko AT mit Bildern

Pedigree of Chiyoko-Mirai-Kimiko vom Weißbachtal

Chiyoko-Mirai-Kimiko vom Weißbachtal

Y'suzume Amy Tajgeta

K'Hokori Ni Omotte Shiro Tajgeta

Ishi No Aka Go Zara

Enpitsu Aka Zara

Mara-Shimas Kogo

Noriko Tajgeta

Fudzsi Jama Brus

Czech Jakobin Joko

Utae Z Helfstynskeho Panstvi

Kazakoshi no Rikikaze go Yokohama Atsumi

Hoshi no Katsuriki go Shirakawa Shiotasou

Kazakoshi No Fuuka Go Yokohama Atsumi

Kazakoshi no Kurotsubaki go Yokohama Atsumi

Hoshi no Katsuriki go Shirakawa Shiotasou

Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou

Gendai akài Ikiru Shakai
Neel von Avalon

Loky von der Rabenleite
Mizumushi Shibatoki Amai Arashii
Zick Zack von der Rabenleite
Watamy von E.u.R.

Rudy von E.u.R.
Mitsumi As Aras An Uachtarain
Devil Eye vom Adlerhorst Rongo Can de Shiba Pattagan von der Eichenaue
Alica von Toccata's
Danna Doria von der Jägerruh Yamainu del Monte de Haya
Scally von E.u.R.
This pedigree was generated by https://clubshiba.fr/pedigree